Tervezés - cyeb

TERVEZÉS

Minden tevékenységünk alapja a mérnöki precizitás. Valamennyi projektünk első fázisa a mérés és tervezés – legyen szó energiavásárlásról, a felhasználás optimalizálásáról vagy akár a villamos energia tárolásáról. A precíz előkészítésnek köszönhetően ügyfeleink a kivitelezés során azt az eredményt kapják, amit előre megterveztünk számukra.

ENERGIAVÉTELEZÉSI
TANÁCSADÁS

Energetikai konzultáció a szerződéskötés előtt

Konzultációnk során megvizsgáljuk az energiavételezés valamennyi lényeges paraméterét. Elemezzük a jelenlegi energiamix (villamos energia, földgáz, gőz, napenergia, szélenergia stb.) optimumát, a múltbeli fogyasztási- és számlaadatokat, figyelembe vesszük a várható felhasználási előrejelzéseket, vizsgáljuk az egyes energiafajták vételezésiszintjének optimumát, a fogadó létesítmények (például középfeszültségű/kisfeszültségű transzformátorok) állapotát. Mindezek figyelembe vételével javaslatot teszünk az optimális energiamixre, az egyes energiafajták vételezési szintjére és a teljesítmény-lekötések optimalizálására is.

ENERGETIKAI AUDIT

Teljes körű audit az energia-megtakarítás lehetőségének felmérésére, pilot-rendszerek telepítése a megtakarítások mérésére 

Auditunkat vezetői megbeszéléssel indítjuk, amelynek során áttekintjük a főbb technológiai vállalati folyamatokat és összegyűjtjük a problémafelvetéseket. Helyszíni bejárással és a szakértői szint bevonásával teszünk javaslatot az audit terjedelmére. Ezt követően történik meg a mérőrendszer megtervezése és telepítése. A reprodukálható mérések eredményeit a szakértői szinttel közösen értékeljük ki. A menedzsment elé kerülő, a szakértői szinttel már egyeztetett audit riport tartalmazza az energia-megtakarítási lehetőségek megvalósításának beruházási igényét, a fenntartási költségét és a számszerűsített megtakarításokat.

ENERGIATÁROLÁSI
RENDSZEREK TERVEZESE

Energetikai auditot követően javaslatot készítünk az energiatárolásból fakadó költségcsökkentésre

A részletes energetikai auditunk során az energiatárolási lehetőségekben rejlő megtakarítási potenciál felmérésére is sort kerítünk. Konzulenseink rendelkeznek azzal a szaktudással, amely alkalmas a tipikus alkalmazások koncepcionális szintű megtervezésére, legyen szó akár fogyasztási csúcsok eltolásáról, völgyidőszaki-csúcsidőszaki ár-arbitrázsról,off-grid szigetalkalmazásokról vagy akár átviteli, elosztó hálózati szolgáltatásokról. A szükséges méretezési feladatokat teljes garanciával végezzük el.